Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. TARAFLAR

1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Satıcı : Sırrı Gerçin Kalsedon Maden İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi

Vergi Dairesi               : BEYAZIT

Vergi Numarası           : 7690069805

MERSİS Numarası       : [●]

Adres                          : Ayasofya Caferiye Sok.No.2 34440 Sultanahmet İstanbul Türkiye

Telefon                        : 0212 527 63 76                                      Fax:

E-posta                       : info@kalsedon.com.tr                      Web: https://kalsedon.com.tr/

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER

Adı/Soyadı/Unvanı       :

Adresi                          :

Telefon                        :

E-mail                          :

Tarih                            :

İşbu metnin konusu, ALICI’nın SATICI’ya https://kalsedon.com.tr/ uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun veya buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince SATICI’nın ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesini amaçlamaktadır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde özellikleri, fiyatı ve görselleri olan ürünlerden isteğine uygun olanı seçmiş olup  ALICI, satış işleminin tamamlanması ile ürünün teslimatına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

ÜRÜNBİRİM FİYAT (TL)ADETTOPLAM (TL)
    
ÖDEME TOPLAMI (KDV DAHİL)

3.2. Ödeme Şekli:

a) Kredi Kartı ile İşlem (Tek Çekim veya Taksit)

ALICI, kredi kartı ile ödeme yaparken İnternet Sitesi’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir. ALICI, ilgili sayfada uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

ALICI’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi üzerinde yukarıdaki bölümde ALICI’nın bankasına iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi yer alacaktır.

b) Havale veya EFT ile Ödeme

4. TESLİMAT

4.1. ÜRÜN, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç 30 gün içinde teslim edilir, savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.

4.2. ÜRÜN’ün teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içerisinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri yukarıdaki prosedürlere uygun olarak bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içerisinde iade edecektir.

4.3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16 numaralı maddesi gereğince ALICI, 30 gün içerisinde ÜRÜN’ün kendisine teslim edilememesi halinde işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.4. Sözleşmenin teslim süresinin gecikmesi nedeniyle ALICI tarafından feshi durumunda, SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün geri ödeyecektir.

4.5. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 55 ve 56 numaralı maddelerine uygun olarak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu ise garanti belgeleri ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği uyarınca kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.7. ALICI, ÜRÜN’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

5. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda ALICI tarafından yapılan tüm ödemeler cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan, orijinal kutusu, ambalaj ekipmanları bozulmuş,
  • montajı yapılmış; kullanılmış,
  • ürün üzerinde tüketiciye özel değişiklik yapılmış,
  • sizlerin isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış,
  • tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler.

6. YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasındaki Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. (Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenmektedir.)

İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Shopping Cart
Scroll to Top