Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafları Sırrı Gerçin Kalsedon Maden İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi’ne (“SATICI”) ait https://kalsedon.com.tr/ alan adı altındaki internet sitesinden, buna bağlı aplikasyonundan veya buna bağlı tüm uygulamaların (“Site”) elektronik ortamda siparişini veren ve ürünün satışı ve teslimini talep eden alıcı (“ALICI”) ile SATICI’dir.

ALICI işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Sözleşme’de belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://kalsedon.com.tr/ alan adı altındaki internet sitesinden, buna bağlı aplikasyonundan veya buna bağlı tüm uygulamaların (“Site”) elektronik ortamda siparişini verdiği ve sipariş sırasında nitelikleri ve satış fiyatı Site’de belirtilen ürünün (“Ürün(ler)”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“6502 Sayılı Kanun”)  ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEME

3.1. Ürünler’in cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, temel nitelikleri, rengi, tüm vergiler dahil satış bedeli, teslimat masrafları ve teslimat bilgileri ALICI’nın seçtiği ve onayladığı şekilde ve Site’de belirtildiği gibidir. Ürün seçimi ve Ürün’ün sahip olduğu nitelikler tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır.

3.2.  Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dahil satış bedeli, teslimat masrafları ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. ALICI, Kalsedon’un web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamalarında yer alan ürünlerden isteğine uygun olanı seçmiş olup ALICI, satış işleminin tamamlanması ile satış işleminin tamamlanacağını ve ürünlerin teslimatına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

ÜRÜNBİRİM FİYAT (TL)ADETTOPLAM (TL)
Ürün çeşidi kadar yeni satır eklenmelidir.   
Kargo Ücreti 
ÖDEME TOPLAMI (KDV DAHİL) 
Ödeme Şekli 
Teslimat Adresi 

3.3. ALICI ödeme esnasında Site üzerinden fatura bilgilerini sunacak olup, ALICI sunacağı fatura bilgilerinin tam ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI tarafından düzenlenecek fatura satın alınan ürünler ile birlikte ALICI’ya gönderilecektir.

3.4.  Ürün’ün Site’de belirtilen satış fiyatı ALICI tarafından kredi kartı aracığıyla veya havale ve EFT aracılığıyla ödenebilecektir.  ALICI işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan Ödeme ve İade İşlem Prosedürü’nü  okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4 TESLİMAT

4.1. Ürün, ALICI’nın Site üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç 30 gün içinde teslim edilir, savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir. Site’de “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.  

4.2. Ürün’ün teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içerisinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri prosedürlere uygun olarak bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içerisinde iade edecektir.

4.3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16 numaralı maddesi gereğince ALICI, 30 gün içerisinde Ürün’ün kendisine teslim edilememesi halinde işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.4. Sözleşmenin teslim süresinin gecikmesi nedeniyle ALICI tarafından feshi durumunda, SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ALICI’ya geri ödeyecektir.

4.5. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 55 ve 56 numaralı maddelerine uygun olarak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu ise garanti belgeleri ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği uyarınca kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.[BS11] 

4.6. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.7. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, Site’de sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda Ürünün satışının gerçekleşmesine dair onay ve teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. ALICI, Site’de yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nu (“Ön Bilgilendirme Formu”) elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken SATICI bilgilerini, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası cinsinden satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bu bilgileri onayladığını teyit etmiş olur.

5.3. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre siparişi verilen her bir ürün için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

5.4. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, Ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı ALICI’dan kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.7. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

5.8. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi durumunda sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirecek ve bildirim tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edecektir.

5.9. Ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya ait olacaktır.

5.11. ALICI’nın sipariş verdiği ürün bedelini ödememesi ya da satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda ürün satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya ödemeyi yaptığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir ürün sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya iii) teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi şeklindeki sınırlı seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın SATICI tarafından bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. ALICI, ilgili ürün tutarı bankaya iade edildikten sonraki gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ilgili banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının tamamen bankanın uygulama usulüne göre gerçekleştirileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 6 CAYMA HAKKI

6.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

6.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

6.3. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, 14 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yapılması ve ürünün 6.4. madde hükümleri çerçevesinde işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına aykırı bir şekilde kullanılmamış olması gerekir.

Cayma Hakkının kullanılması halinde,

İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, fatura, kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

SATICI, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde ürünü SATICI’ya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermekle yükümlüdür.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6.4. (i)   Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan, orijinal kutusu, ambalaj ekipmanları bozulmuş, (ii) montajı yapılmış; kullanılmış, (iii) ürün üzerinde tüketiciye özel değişiklik yapılmış, (iv) sizlerin isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış, (v) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler. (vi) cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler için ALICI, CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR.

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.b. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, ALICI’nın kendi tasarımını yaratarak bir ürün satın alması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.b. Bendi uyarınca “Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, kendi tasarımını yaratarak bir ürün alması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

MADDE 7 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Parasal sınırlar Bakanlıkça her sene Aralık ayında belirlenmekte olup, şikayet ve itirazların bu parasal sınırlara uygun olarak ilgili Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılması gerekmektedir.

MADDE 8 YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

https://kalsedon.com.tr/  sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

ALICI, işbu Sözleşme’de belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu sözleşmeye konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

EK-1 ÖDEME, İPTAL VE İADE İŞLEM PROSEDÜRÜ

ÖDEME PROSEDÜRÜ

Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi

1. ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde Site’de alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir. ALICI, ilgili sayfada uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

2. ALICI’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi üzerinde yukarıdaki bölümde ALICI’nın bankasına iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi yer alacaktır.

3. ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar ALICI bankasının inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda Site’de kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

4. ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

5. Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Kredi Kartına İade Prosedürü

1. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti veya mahkeme kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir.

2. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

4. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

İPTAL ŞARTLARI

Siparişinizdeki ürünü iptal edebilmeniz için ürün “İşleme Alındı” veya kişiye özel hazırlanan ürünler hariç olmak üzere “Hazırlanıyor” statüsünde olmalıdır. Ürünün sizlere teslim amacıyla kargoya teslim edildiği andan itibaren sipariş iptal edilemez. Bu durumda ürün size geldiğinde teslim almadan ya da kargoyu teslim aldıktan sonra iade koşulları kapsamında ürünü iade edebilirsiniz. 

İADE ŞARTLARI

İade etmek istediğiniz ürünlere ilişkin olarak, ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, kullanılmamış ve tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş olması koşuluyla, ürünün teslim edildiği günden itibaren 14 gün içerisinde info@kalsedon.com.tr e-posta adresine bildirim yaparak üzerinden iade talebinizi bildirebilir ve sonrasında aşağıdaki adrese ürünün teslimini gerçekleştiren kargo firması aracılığıyla gönderilebilirsiniz. 14 günü aşan iade talepleri için iade işlemi gerçekleştirilememektedir.

(i) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan, orijinal kutusu, ambalaj ekipmanları bozulmuş (ii) montajı yapılmış; kullanılmış, (iii) ürün üzerinde tüketiciye özel değişiklik yapılmış, (iv) sizlerin isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış, (v) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler bakımından iade işlemi gerçekleştirilmemektedir.

İade Adresi:

Sırrı Gerçin Kalsedon Maden İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi

Ayasofya Caferiye Sok.No.2 34440 Sultanahmet İstanbul Türkiye

Sorularınız, görüş ve önerileriniz için info@kalsedon.com.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Shopping Cart
Scroll to Top